Vanaf 1 juli ook nakomingsgarantie bij Vuurkorfwinkel.nl

Eindelijk is het zover. Met trots meldt het bestuur van de Stichting Webshop Keurmerk dat per 1 juli 2012 de Stichting is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie (SGC) en dat er een eigen onafhankelijke Geschillencommissie Webshop van start gaat. Dat betekent dat naast de Thuiswinkel Organisatie ook Webshop Keurmerk eindelijk een eigen onafhankelijke geschillen-commissie heeft. Thuiswinkel heeft jarenlang getracht deze enorme vooruitgang tegen te gaan, maar de Stichting Webshop Keurmerk wordt in deze vooruitgang volledig gesteund door de Consumentenbond en de SGC.

Deze eigen Geschillencommissie Webshop betekent een erkenning die lang is nagestreefd en nu eindelijk bereikt is. Uiteraard genoot Webshop Keurmerk al het nodige vertrouwen, maar vanaf 1 juli 2012 kan nu door iedere (semi)overheidsinstantie volmondig Webshop Keurmerk worden genoemd als betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk.

Als er klachten binnen komen, dan tracht de Stichting Webshop Keurmerk deze met behulp van de betreffende webshopeigenaar op te lossen. Slechts een enkele keer blijft een probleem onopgelost. Voorheen diende men zich dan tot de rechter te wenden. Vanaf 1 juli kan een consument zich echter wenden tot de Geschillencommissie Webshop. De aangesloten webshops zijn automatisch verplicht om daaraan mee te werken. Voor de consument een groot voordeel want zij nu weet dat de aankopen echt veilig en gegarandeerd zijn.

Nakomingsgarantie

Vanaf 1 juli 2012 biedt de Stichting Webshop Keurmerk ook een nakomingsgarantie bij aankopen. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop en er wordt een bindend advies uitgesproken dan dient een aangesloten webshop die nog bestaat en niet failliet is of in surséance van betaling verkeert, het bindend advies na te komen. Indien dit advies niet wordt nagekomen garandeert de Stichting Webshop Keurmerk dat het advies zal worden nagekomen tot een maximumbedrag van 10.000 euro.

Ook Vuurkorfwinkel.nl is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. U herkent een bij de stichting aangesloten webwinkel aan bovenstaand logo.

Indien u winkelt bij Vuurkorfwinkel.nl, dan weet u als consument dat:

  • U veilig kunt betalen
  • Uw privacy gewaarborgd is
  • Er sprake is van een onafhankelijke geschillencommissie
  • De Keurmerk-code door een winkel moet worden nageleefd
  • U zeker weet bij welk bedrijf u winkelt
  • U een afkoelingsperiode van 14 dagen heeft in plaats van de wettelijke 7 dagen
  • U een nakomingsgarantie heeft