Het is zomer! We kunnen weer lekker buiten eten. Lekker lang barbecueën en ‘s avonds tot laat op het terras blijven zitten met een vuurkorf of tuinhaard aan. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

 


Veilig omgaan met barbecue en vuurkorf:

Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg dat spelende kinderen of huisdieren hem niet omver kunnen lopen;

Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue;

Gebruik alleen houtskool of briketten als brandstof;

Gebruik aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof, gebruik in ieder geval geen benzine, petroleum of spiritus;

Gooi geen vloeibare brandstof uit bijvoorbeeld een fles op een brandend vuur, de vlam kan in de fles slaan;

Let op vliegvuur, dit vormt een gevaar voor rieten kappen en de droge natuur;

Hou een brandblusser, blusdeken, emmer water of zand bij de hand;

Hou het vuur altijd in de gaten en laat het pas achter, als het niet meer brand en smeult.

U mag overigens niet zomaar overal en altijd barbecueën, een kampvuur aanleggen of een vuurkorf gebruiken. Tijdens periodes van grote droogte is het zelfs verboden in de buurt van natuurgebieden.

Probeer zo veel mogelijk rook- en stankoverlast te beperken, door schoon hout in uw vuurkorf of terrashaard te stoken. Dat is beter voor het milieu en de relatie met uw buren.

Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.

Kijk voor leuke vuurkorven, trendy vuurschalen of goedkope terrashaarden op www.vuurkorfwinkel.nl of www.terrashaardshop.be