Veiligheidsinstructies voor jouw vuurtafel

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat je jouw vuurtafel gaat gebruiken. Het gebruik van een vuurtafel is veilig en eenvoudig, maar het is essentieel om de volgende regels te volgen:

 

1. Zorg ervoor dat je de vuurtafel correct monteert volgens de bijgeleverde instructies.
2. Laat nooit toe dat de aansluitingen op de gasfles loskomen. Als dit onverhoopt gebeurt, schakel dan onmiddellijk het gas uit en controleer de beveiliging van de verbinding.
3. Houd de vuurtafel ver weg van brandbare materialen.
4. Lees de gebruikershandleiding, onderdeleninstructies en schriftelijke aanwijzingen van de leverancier wanneer dat nodig is.
5. Laat het open vuur nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
6. In geval van een gaslek, sluit de gasfles af of draai de gaskraan van het aardgasnetwerk dicht.
7. Houd kinderen op een veilige afstand wanneer de vuurtafel in gebruik is en totdat deze is afgekoeld.
8. Zorg ervoor dat de ruimte rond de vuurtafel vrij is van brandbare materialen en vloeistoffen.
9. Belemmer nooit de luchttoevoer naar de vuurtafel en verander de vuurtafel niet zonder professioneel advies.
10. De gasslang moet voldoen aan de nationale norm en moet worden aangesloten op de gasdrukregelaar (30 Mbar/37 Mbar). Zorg ervoor dat de slang niet langer is dan 2,5 meter en gebruik een beschermprofiel om struikelgevaar te voorkomen. Dit profiel is verkrijgbaar bij jouw dealer. Ombouw naar aardgas moet altijd worden uitgevoerd door een erkend gasinstallateur. Neem contact op met Happy Cocooning voor een afspraak als je je Cocoon Table wilt ombouwen.
11. Leid de slang weg van de vuurtafel en zorg ervoor dat deze niet gedraaid is of in contact komt met het hete oppervlak.
12. Wijzig nooit de luchtventielinstellingen van de brander.
13. Test de slang en aansluitingen op lekkages telkens wanneer de gasverbinding opnieuw wordt aangesloten.
14. De onderdelen zijn verzegeld door de fabrikant of de agent en mogen niet door de gebruiker worden gewijzigd. Elke aanpassing kan gevaarlijk zijn.
15. Verplaats de vuurtafel nooit als deze in gebruik is.
16. Schakel de gastoevoer uit na gebruik.
17. Raak de lava boomstammen of rotsen niet aan totdat ze voldoende zijn afgekoeld.
18. Deze vuurtafel is bedoeld voor verwarmingsdoeleinden.
19. Houd te allen tijde toezicht op kinderen door een verantwoordelijke volwassene, aangezien de vuurtafel open vuur heeft.
20. Bij het eerste gebruik dien je de lava rotsen gedurende 15 minuten voor te verwarmen om onzuiverheden en lucht uit de natuurlijke lavastenen te verwijderen.
21. Plaats de gasfles altijd rechtop en nooit op zijn kant. Dit voorkomt het lekken van vloeibaar gas en het risico op gevaarlijke steekvlammen.