Bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij Vuurkorfwinkel.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We volgen strikt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om ervoor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Hieronder vindt u belangrijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens beheren en welke rechten u heeft:

 

Vertrouwelijke opslag

We slaan al uw gegevens vertrouwelijk en beveiligd op onze server op. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging.


Autoriteit Persoonsgegevens

We voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op het zorgvuldige gebruik van persoonsgegevens en ervoor zorgt dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.


Recht op inzage

U heeft het recht om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die we van u verzamelen en gebruiken. U kunt contact met ons opnemen om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Binnen vier weken zullen we u een overzicht verstrekken als dat het geval is.


Recht op correctie

Als u na inzage van uw gegevens constateert dat ze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, kunt u ons verzoeken om ze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. We zullen deze verzoeken zo snel mogelijk verwerken.


We streven ernaar om uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten onder de AVG, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.