Garantie

Hoge kwaliteit van onze artikelen

Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.

Vuurkorfwinkel.nl leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. U mag verwachten dat een door ons geleverd product naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht uw product defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen.

Fabrieksgarantie

U heeft 1 of 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten, afhankelijk van de fabrikant onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel beschadigd zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het omruilen van het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuwe product. Informeer ons tijdig via e-mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Uw rechten tijdens de garantieperiode

Als een artikel niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door een gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld. Is het probleem met het artikel uw eigen schuld? Dan heeft u geen recht op gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld. Heeft u het artikel normaal gebruikt, maar is het gewoon versleten? Ook dan heeft u geen recht op gratis reparatie, een nieuw vergelijkbaar product of teruggave van uw geld.

Garantiebewijs

Bij Vuurkorfwinkel.nl is de factuur van uw bestelling tevens het garantiebewijs van uw artikel. Als u aanspraak wil maken op de garantie, dan vragen wij om een kopie van de factuur. Bij sommige producten wordt ook een garantieboekje meegeleverd. Daarin kunt u de voorwaarden nog eens rustig nalezen.

Defect bij ontvangst

Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuw product. Informeer ons tijdig via e-mail zodat wij het product zo snel mogelijk kunnen omruilen. 

Beschadigd of verkeerd product

Controleert u bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken u dit binnen 5 werkdagen te doen) aan ons te melden via e-mailMeld de transport en product schade via e-mail met de daarbij behorende schade foto's van het product en de doos. Het product dient niet gebruikt te worden alvorens het product retour wordt gestuurd. Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product hebt ontvangen, dan dient u het zo snel mogelijk retour te sturen. 

Product langer dan 14 dagen in uw bezit                                                                   

Wanneer een artikel kapot gaat terwijl u dit al langer dan 14 kalenderdagen in uw bezit heeft dan verhelpen wij uw probleem graag zo snel mogelijk. Vuurkorfwinkel.nl garandeert uw wettelijke rechten op een artikel conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Dit doen wij, afhankelijk van uw artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde producten fabrieksgaranties.

Oneigenlijk gebruik

Als het defect val-, stoot- of waterschade betreft, het artikel oneigenlijk gebruikt is of het defect binnen het verwachtingspatroon bij normaal gebruik van het artikel lag, kunt u geen aanspraak maken op gratis reparatie of vervanging. U ontvangt dan een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw artikel terugkrijgen. De transportkosten voor de retourzending komen hierbij voor uw eigen rekening.

Voor de volgende punten wordt geen garantie gegeven:

  • Oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurverschillen in de emaillering;
  • Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie;
  • Kleurveranderingen evenals roestvorming, vervorming, opbolling, en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen;
  • Defecten op grond van veranderingen, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging;
  • Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden;
  • Schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud;
  • Schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.).

Verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en kunnen daar geen afbreuk aan doen.

Meer informatie over garantie

Wilt u meer weten over garantievoorwaarden? Kijk dan op de website van ConsuWijzer, daar leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten.